WYNIKI KOLOKWIUM Z POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W DNIU 13 LISTOPADA 2020 ROKU

Poniżej zamieszczamy wyniki kolokwium z postępowania administracyjnego przeprowadzonego w dniu 13 listopada 2020 roku wraz z wytycznymi do kazusu.