Radcowie prawni pro bono – pomoc prawna protestującym!

Szanowni Państwo,

Protesty społeczne na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 X 2020 r.  nie ustają. Na nas, radcach prawnych wykonujących zawód zaufania publicznego, spoczywa obowiązek pomocy. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć wszystkie osoby, które będą tego potrzebowały i przygotowaliśmy listę radców prawnych, którzy udzielać będą pomocy prawnej. Jednocześnie pamiętajmy, aby w trakcie manifestowania swoich przekonań nie naruszać praw i wolności innych osób.

Lista Radców Prawnych:

Agnieszka Alksnin 602 645 440

Aleksandra Dziubińska 664 340 801

Adam Jarosławski 728 457 168

Adam Klimczak 662 624 623

Agata Krakowińska 604 618 357

Bartosz Kul 691 530 700

Paweł Lenartowicz 509 721 051

Izabela Ostojska 504 488 170

Małgorzata Kosela – Rębowska 600 585 189

Aleksandra Sokołowska 515 181 022

Piotr Sendacki 509 554 485

Kamila Ścigała-Szczurtek 668 831 366

Daria Walak 530 426 411

Maciej Wilijewicz 504 265 820

Ewa Zapieraczyńska 668 320 685

Lista radców prawnych, którzy będą wspierać merytorycznie potrzebujących, będzie uaktualniana.

Radców prawnych, którzy chcieliby nieodpłatnie nieść pomoc prawną, w szczególności osobom zatrzymanym przez organy ścigania w trakcie protestów, prosimy o przesyłanie swoich danych kontaktowych na adres: oirp@oirplodz.pl