KOMUNIKAT W SPRAWIE KOLOKWIÓW

Przypominamy o terminach kolokwiów:
13 listopada 2020 r. Postępowanie administracyjne (I termin) – kolokwium pisemne od godz. 9.00
13 listopada 2020 r. Prawo gospodarcze (I termin) – kolokwium ustne od godz. 14.00
14 listopada 2020 r. Prawo gospodarcze (I termin) – kolokwium ustne w godz. 8.30 – 13.30 oraz od godz. 14.00
18 listopada 2020 r. Prawo cywilne (I termin) – kolokwium pisemne od godz. 9.00
23 listopada 2020 r. Prawo spółek handlowych (II termin) – kolokwium pisemne
25 listopada 2020 r. Postępowanie cywilne (II termin) – kolokwium pisemne

Kolokwia zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Osoby chcące przystąpić do kolokwium w trybie zdalnym proszone są o przesłanie oświadczenia (przekopiowanie jego treści) niezwłocznie na adres mailowy: zgodarodo@oirplodz.pl. Oświadczenie nie musi zostać wydrukowane i zeskanowane. Wystarczająca jest forma mailowa bez własnoręcznego podpisu. 

Aplikanci, którzy z uwagi na brak możliwości technicznych, tj. brak  własnego urządzenia (telefonu, tabletu lub drugiego komputera) pozwalającego na rejestrację przebiegu kolokwium, nie są w stanie zdawać kolokwium z trybie zdalnym, proszeni są o niezwłoczny bezpośredni kontakt z Kierownikiem Szkolenia Aplikantów r.pr. Aleksandrą Kudrzycką pod numerem telefonu  693 80 69 12.