Komunikat dla aplikantów radcowskich I roku przystępujących do kolokwium ustnego z Prawa praca i ubezpieczeń społecznych w dniu 11 lipca 2020 r.

Instrukcja organizacyjna kolokwiów ustnych
Listy aplikantów I roku przystępujących do kolokwium 11 lipca 2020 r.