KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW III ROKU - TERMIN KOLOKWIUM Z ETYKI I ZASAD WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO

Informujemy, że kolokwium z etyki i zasad wykonywania zawodu radcy prawnego dla III roku odbędzie się 19 września 2020 roku w siedzibie Izby od godziny 9:00.