KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW II ROKU - KOLOKWIUM USTNE

Informujemy, że kolokwium ustne z Prawa gospodarczego będzie przeprowadzone:
13 listopada od godz. 14.00,
14 listopada w godz. 8.30 – 13.30 oraz 14.00 – 19.30.
O przydzieleniu aplikantów do komisji poinformujemy odrębnym komunikatem.