IX edycja Ogólnopolskiej Akademii - konkursu Wiedzy o Prawie

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza uczniów szkół podstawowych (klas V–VIII) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskiej Akademii – Konkursie Wiedzy o Prawie. Rejestracja szkół potrwa do 04 marca 2024 r o godzinie 24:00, a rejestracja uczniów ze zgłoszonych w tym terminie szkół do 05 marca 2024 r o godzinie 24:00.

Akademia Wiedzy o Prawie daje uczniom możliwość sprawdzenia swojej wiedzy prawniczej, pogłębienia jej oraz zmierzenia się z rówieśnikami.

Celem Konkursu jest działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie wśród nastoletnich Polaków, wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.

Tegoroczna edycja Akademii podobnie jak poprzednie edycje składać się będzie z trzech etapów oraz ceremonii wręczenia nagród:

  • etap pierwszy – szkolny – dla szkół podstawowych – odbędzie się 07 marca 2024 r. o godz. 11:00 
  • etap pierwszy – szkolny – dla szkół ponadpodstawowych – odbędzie się 07 marca 2024 r. o godz.13:00 

zostanie zrealizowany w formie testu online jednokrotnego wyboru za pomocą specjalnej aplikacji na stronie https://konkursakademia.pl

  • etap drugi – okręgowy – odbędzie się w dniach 25 – 26 kwietnia 2024 r.; przeprowadzony on-line za pomocą specjalnej strony https://konkursakademia.pl oraz z wykorzystaniem platformy Zoom. W tym etapie uczestnicy będą musieli rozwiązać kazus, tj.  odpowiedzieć na pytania zamknięte wielokrotnego wyboru,
  • etap trzeci – centralny – finał – będzie składał się z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii Konkursu i odbędzie się 17 kwietnia 2024 r.

Regulamin Akademii, rejestracja uczestników oraz aktualne informacje dotyczące organizacji, terminów i wyników poszczególnych etapów konkursu znajdują się pod linkiem: http://akademia.platformaedukacjiprawnej.pl

Pierwszy etap będzie polegał na rozwiązaniu testu online jednokrotnego wyboru składającego się z 50 pytań. Do drugiego etapu, z każdej okręgowej izby radców prawnych, zakwalifikowanych zostanie po 20 uczestników w każdej kategorii szkół, którzy uzyskali największą liczbę punktów i rozwiązali test w najkrótszym czasie.

Drugi etap polegać będzie na rozwiązaniu kazusu poprzez udzielenie odpowiedzi na 20 zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru. W trakcie tego etapu konkursu uczniowie będą musieli przez cały czas jego trwania być połączeni z Okręgową Komisją Akademii za pomocą aplikacji Zoom z użyciem wizji i fonii.

Do trzeciego etapu, z każdej okręgowej izby radców prawnych, przechodzi po jednym uczestniku z każdej kategorii. Etap trzeci ma formę wypowiedzi ustnej, podczas której uczestnicy odpowiedzą na dwa wylosowane przez siebie pytania. Spośród uczestników po troje uczniów ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z trzema najlepszymi wynikami uzyska tytuł laureata, pozostałe osoby zostaną finalistami konkursu. Zarówno dla laureatów, jak i finalistów przewidziane są nagrody.