HARMONOGRAM SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH W 2023 ROKU

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach wyjazdowych. Ponieważ obecny rok jest kończącym rozliczenie obowiązku doskonalenia zawodowego zaplanowaliśmy dla Państwa dwa szkolenia wyjazdowe:

  1. 26-27 maja 2023 r. w Hotelu Apart Termy Uniejów w Uniejowie
  2. 22-24 września 2023 r. w Hotelu Copernicus w Toruniu

Na obydwa szkolenia przewidziane jest po 100 miejsc.

Zapisy na szkolenie w Uniejowie rozpoczynają się od dnia 3 kwietnia 2023 r.

Zapisanie na listę uczestników szkolenia jest dokonywane dopiero po uiszczeniu opłaty i przesłaniu jej potwierdzenia na adres mailowy: ewa.kawczynska@oirplodz.pl

Zapis telefoniczny lub jedynie mailowe przesłanie zgłoszenia bez potwierdzenia opłaty nie gwarantuje udziału w szkoleniu.

Odpłatność radcy prawnego za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 400 zł. Kwotę tą prosimy przelać na rachunek OIRP w Łodzi  w ING Banku Śląskim numer konta: 13 1050 1461 1000 0022 5916 6649 lub Banku Pekao S.A. VI O /Łódź numer konta: 42 1240 3031 1111 0000 3426 6485 z dopiskiem szkolenie wyjazdowe w terminie 26/27 maja 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że w związku z dofinansowaniem przez Izbę kosztów szkolenia, uczestniczyć w nim nie będą mogły osoby posiadające na dzień zgłoszenia zaległości w składkach wyższej niż 3 krotność miesięcznej stawki składki.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność wpłat.

Tematyka szkolenia : „Procedura cywilna- wybrane aspekty praktyczne, ostatnia nowelizacja kpc” – SSR Piotr Chańko

Z uwagi na niewielką odległość od hotelu nie przewidujemy dojazdu zorganizowanego. Informuję, że w cenie pobytu w Hotelu mają Państwo  możliwość bezpłatnego korzystania z term przez 2,5 h. 

Zapisy na szkolenie w Toruniu rozpoczną się w miesiącu czerwcu, wtedy też zostaną udzielone dodatkowe informacji co do zasad uczestnictwa w tym szkoleniu.

Szczegółowy harmonogram szkoleń wraz z tematyką zostanie zamieszczony na stronie internetowej w późniejszym terminie.