AKTUALNY HARMONOGRAM KOLOKWIÓW DLA I, II i III ROKU APLIKACJI

Aktualny harmonogram kolokwiów:

I rok

Postępowanie cywilne – 26 października 2020 r. (II termin)

Prawo cywilne – 3 listopada 2020 r.

 

II rok

Prawo i procedura karna – 14 października 2020 r. (II termin)

Prawo spółek handlowych – 26 października 2020 r. (II termin)

Prawo gospodarcze – 14 listopada 2020 r. (kolokwium w formie ustnej)

 

III rok

Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe – 3 listopada 2020 r.