Zostań mediatorem - szkolenie z mediacji podstawowych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z mediacji podstawowych „ Zostań mediatorem” organizowane po raz 17 przez Ośrodek Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy.


Cel szkolenia:

  • przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji;
  • pozyskanie przez uczestników wiedzy dotyczącej umocowania prawnego mediacji;
  • nabycie umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów w codziennym życiu i w swoim miejscu pracy.

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007r.


Termin szkolenia: 6,7,8, 20,21,22 marzec 2020r. piątki od godź. 13.00- 19.00, soboty, niedziele od 9.00-16.00


Czas trwania: 40 godzin zegarowych, grupy do 20 osób


Program szkolenia:
1. Rodzaje i zastosowanie mediacji;
2. Psychologia konfliktu;
3. Procedury rozwiązywania konfliktów – podobieństwa i różnice;
4. Psychologia komunikacji i elementy procesu negocjacji niezbędne w prowadzeniu mediacji;
5. Proces mediacji, jego zasady, przebieg oraz rola i zadania mediatora;
6. Narzędzia, techniki i strategie mediacyjne;
7. Sytuacje trudne podczas mediacji;
8. Psychologiczne i społeczne wskazania i przeciwwskazania do prowadzenia mediacji;
9. Kontekst prawny i organizacyjny prowadzenia mediacji – procedury mediacyjne w Polsce i na świecie;
10. Symulacje mediacji prowadzonych samodzielnie oraz z drugim mediatorem – trening praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji.

Szczegółowe informacjehttps://om.oirp.bydgoszcz.pl/szkolenie/zostan-mediatorem/

Formularz zgłoszeniowy w załączeniu.