Zmiany w wykazie aktów prawnych oraz liście pytań na kolokwia ustne

W związku z podjęciem w dniu 10 października br przez Prezydium KRRP uchwał w zakresie:

  1. pytań usuniętych ze zbioru pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2019;
  2. zmian w wykazie aktów prawnych, których znajomość jest wymagana na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2019;

zamieszczamy treść podjętych uchwał.