Zmiany procedury cywilnej - informacja o szkoleniach

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianami procedury cywilnej, proponujemy z tego zakresu tematycznego do końca bieżącego roku szkolenia:

  • w ramach szkoleń czwartkowych: SSR Piotr Chańko (3 października – koncentracja materiału dowodowego i 31 października – postępowanie w sprawach gospodarczych) orazr. pr. dr Jarosław Stasiak (21 listopada – zmiany w uksc i kpc),
  • wyjazdowe Kielce: SSR dr Krzysztof Kurosz (w dniach 4-5 października – nowelizacja procedury cywilnej, najważniejsze aspekty w pracy pełnomocnika), 
  • dodatkowe, odbywające się w sobotę, dniu 26 października w g.10-16, w auli A1 wydziału Filologii UŁ z SSN dr Heleną Ciepłą, obejmujące całą tematykę zmian związanych z nowelizacją procedury cywilnej. Jest to  szkolenie odpłatne w wysokości 100 złotych Aula może pomieścić do 400 osób, decyduje kolejność wpłat. Zapraszamy do uczestnictwa również aplikantów. Prosimy o wpłaty z dopiskiem: szkolenie 26 października na nr rachunku w PeKao S.A. VI O/Łódź  42 1240 3031 1111 0000 3426 6485  jednoczesne zgłoszenia na adres mailowy ewa.kawczynska@oirplodz.pl

Pozostałe informacje na stronie w zakładce szkoleń.