Zmiana w prawie: odbiorcy końcowi muszą złożyć oświadczenie we właściwym zakładzie energetycznym

Informujemy o uchwaleniu w dniu 13 czerwca 2019 r. ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2019 poz. 1210). Stosownie do jej zapisów mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy pod rygorem możliwości naliczania opłat za energię według wyższych stawek mają obowiązek złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik do ww. ustawy, w nieprzekraczalnym terminie do 27 lipca 2019 r. we właściwym zakładzie energetycznym, z którym mają podpisaną umowę. Obowiązek dotyczy również podmiotów nie mających podpisanej umowy bezpośrednio z zakładem energetycznym jeśli są odbiorcami końcowymi (np. najemcy, członkowie wspólnot).