Zarządzenie Nr 66/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 13 lipca 2020 roku

Poniżej zamieszczamy zarządzenie Nr 66/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 13 lipca 2020 roku.

Prosimy o zapoznanie.