Zarządzenie nr 48/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Sieradzu

W załączeniu poniżej prezentujemy zarządzenie nr 48/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 29 maja 2020 roku związane ze stanem epidemii wirusa COVID - 19.