Zaproszenie na Galę i Bal Absolwentów WPiA Uniwersytetu Łódzkiego