XVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie

Krajowa Rada Radców Prawnych - Komisja Integracji organizuje XVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie.​

Ze względu na problemy organizacyjne na terenie kortów Sopot Tenis Klubu rozgrywki odbywać się będą na kortach Arki Gdynia

Impreza odbędzie się w dniach 23 - 25 sierpnia 2018 r. Gdynia/Sopot Informujemy, że noclegi  i posiłki w hotelach za wyjątkiem wymienionych w programie kolacji zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt.

Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi:

  • dla aplikantów radcowskich – 290 zł,
  • dla radców prawnych – 390 zł,
  • dla osób spoza samorządu radcowskiego - 690 zł
  • dla osób spoza samorządu radcowskiego nie biorących udziału w turnieju – 520 zł

Szczegóły dotyczące wpłat m.in.  podział wpłat, dane podmiotów na których konta należy uiszczać wpłaty podane są w trzech rodzajach Kart zgłoszenia : dla aplikantów, radców prawnych i osób spoza samorządu. Organizatorzy uprzejmie proszą o wypełnianie jednej z kart zgłoszenia właściwej dla swojego statusu zawodowego. 

Zgłoszenia do dnia 13 sierpnia 2018r.-  wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat zgodnie z podpisanymi odpowiednią kartą zgłoszenia, podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku, prosimy przesyłać faxem (fax.022 319 56 16) lub e-mailem (sito@kirp.pl).

Uczestnicy turnieju MUSZĄ dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim lub pisemnym oświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na XVII Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów wystawionym nie wcześniej niż po dniu 16.08.2018r. 

Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników Mistrzostw na kwotę;
    50.000  zł – nw.,
100.000 zł – oc.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z załączonym Regulaminem.

Organizatorzy uprzejmie informują, iż wejście na korty WYŁĄCZNIE w obuwiu na płaskim obcasie. Organizatorzy zapewniają dojazd uczestników Mistrzostw na korty i z kortów Arki.
 
Krajowa Rada Radców Prawnych
 Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa,
tel/fax 0-22 319.56.16, recepcja: 319.56.01,  
Informacji udziela Pani Joanna Sito-Przymus, tel. bezpośredni: 319.56.04 e-mail sito@kirp.pl 

Zapraszamy!!!