XVI Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

Komisja Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie we współpracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie po raz kolejny organizuje tradycyjnie
w dniach od 2 do 6 października 2019 r.
XVI Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych


Zakwaterowanie w domkach turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem jak i domkach turystycznych graniczących z Ośrodkiem.
Koszt uczestnictwa radców prawnych, aplikantów radcowskich wynosi 640 zł, zaś dla osób spoza samorządu radcowskiego 770 zł i obejmuje:

  • zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 2 października br. do śniadania w dniu 6 października br.
  • opiekę przewodników GOPR
  • udział w programach towarzyszących,
  • ubezpieczenie.

Koszt nie obejmuje posiłku i napojów po słowackiej stronie. Udający się na Słowację winni zabrać kieszonkowe w wysokości ok 10-12 euro na obiad.
Chętnych prosimy o kierowanie zgłoszenia na kartach zgłoszenia drogą elektroniczną (e-mail: sito@kirp.pl) , faksem (022 319 56 16) bądź pocztą na adres:
Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 41 lok. 2
00-540 Warszawa

Karty zgłoszenia należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.
Opłatę w tej wysokości należy uiszczać bezpośrednio na konto Ośrodka Wypoczynkowego „Wisan” Bystre k/Baligrodu. Nr 74124027441111001008037603 do 16 września 2019 r.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń wraz z dowodami wpłaty oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.
Zwracamy uwagę na konieczność zabrania ciepłej i nieprzemakalnej odzieży. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie także ze względu na warunki pogodowe o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z niezbędnym wyprzedzeniem. Uczestnicy powinni posiadać ważny paszport.

Zapraszamy serdecznie

Przewodniczący Komisji Integracji KRRP Bartosz Opaliński                                       Wiceprezes KRRP Michał Korwek