WZÓR DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA KANCELARII RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi dysponuje w wersji elektronicznej wzorami polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym, jako dokumentami wymaganymi przez przepisy ustawy z dnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, z miejscami na ich uzupełnienie o informacje indywidualizujące te dokumenty pod kątem ich wprowadzenia w kancelariach radców prawnych - członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

   Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi wskazuje, iż przysługują jej prawa autorskie majątkowe dotyczące wskazanej dokumentacji, przygotowanej przez Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w zakresie niezbędnym do udzielania licencji na rzecz radców prawnych - członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

   Licencja, o której mowa powyżej udzielana jest radcom prawnym - członkom Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi wyłącznie do wykorzystania we własnej kancelarii celem wdrożenia wraz prawem do dostosowania dokumentacji, jej uzupełnienia lub dokonania odpowiedniej do osiągnięcia celu modyfikacji.

Dokumentacja dostępna jest w dwóch plikach:
1) pliku zawierającym dokumentację dla kancelarii radców prawnych, którzy zdecydowali się albo zdecydują się na powołanie administratora bezpieczeństwa informacji,
2)  pliku zawierającym dokumentację dla kancelarii radców prawnych, które nie mają w swoich strukturach administratora bezpieczeństwa informacji.

   Radców prawnych – członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zainteresowanych otrzymaniem wzorcowej dokumentacji, o której mowa wyżej, uprzejmie prosimy o składanie zamówienia na adres:ewelinaurbanska@oirp.home.pl wraz ze wskazaniem zamawianego pliku. Poprzez zamówienie dokumentacji, radca prawny - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zobowiązuje się do przestrzegania wyżej określonych warunków korzystania z dokumentacji.