Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu radcowskiego w 2020 r. w terminie dodatkowym.

Poniżej zamieszczamy wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu radcowskiego w 2020 r. w terminie dodatkowym.

Wszystkich uczestników egzaminu prosimy o bezwzględne zapoznanie się z dokumentem i stosowanie do wskazanych w nim zasad.