Wykaz aktów prawnych

Uchwała nr 390/X/2018 Prezydium KRRP z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2019.

http://bibliotekakirp.pl/files/original/f7faa0a5037a111f23c98c7075f69538.pdf