Wybory 2020

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającymi się w roku 2020 wyborami do organów samorządu OIRP poniżej zamieszczamy następujące dokumenty:

  • Uchwałę nr 3/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 7 lutego 2020 r. zmieniającej terminy zgłaszania kandydatów na delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi XI kadencji,
  • Uchwałę Nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu,
  • Uchwałę Nr 7/2019 Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie dokonania podziału terenu działania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi na Rejony oraz ustalenia liczby delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z poszczególnych Rejonów,
  • Uchwałę Nr 1362/X/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przygotowania wyborów organów i na funkcje XI kadencji,
  • Zawiadomienie o zebraniu rejonowym dla Rejonu I, II, III, IV, V i VI  
  • Kartę zgłoszeniową,
  • uchwałę Nr 1510/X/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 1362/X/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przygotowania wyborów organów i na funkcje XI kadencji,
zawiadomienie_o_zebraniu_rejonowym_rejon_i_pan.pdf zawiadomienie_o_zebraniu_rejonowym_rejon_i_pani.pdf zawiadomienie_o_zebraniu_rejonowym_rejon_ii_pan.pdf zawiadomienie_o_zebraniu_rejonowym_rejon_ii_pani.pdf zawiadomienie_o_zebraniu_rejonowym_rejon_iii_pan.pdf zawiadomienie_o_zebraniu_rejonowym_rejon_iii_pani.pdf zawiadomienie_o_zebraniu_rejonowym_rejon_iv_pan.pdf zawiadomienie_o_zebraniu_rejonowym_rejon_iv_pani.pdf zawiadomienie_o_zebraniu_rejonowym_rejon_v_pan.pdf zawiadomienie_o_zebraniu_rejonowym_rejon_v_pani.pdf zawiadomienie_o_zebraniu_rejonowym_rejon_vi_pan.pdf zawiadomienie_o_zebraniu_rejonowym_rejon_vi_pani.pdf karta_zgloszeniowa_na_delegata_2020.doc uchwala_nr_7_2019_zgromadzenia_oirp_w_lodzi_z_dnia_22_marca_2019_r._w_sprawie_dokonania_podzialu_terenu_dzialania_oirp_w_lodzi_na_rejony_oraz_ustalenia_liczby_delegatow_na_zgromadzenie_oirp_w_lodzi_z_poszczegolnych_rejonow.pdf uchwala_nr_10_2010_krajowego_zjazdu_radcow_prawnych_z_dnia_6_listopada_2010_r._w_sprawie_zasad_przeprowadzania_wyborow_do_organow_samorzadu_radcow_prawnych_liczby_czlonkow_tych_organow_oraz_trybu_ich_odwolywania_.pdf uchwala_nr_1362_x_2020_rady_okregowej_izby_radcow_prawnych_w_lodzi_z_dnia_27_stycznia_2020.pdf uchwala_nr_1478x2020_w_sprawie_zmiany_uchwaly_nr_1362x2020_rady_okregowej_izby_radcow_prawnych_.pdf uchwala_nr_3_2020_okregowej_komisji_wyborczej_okregowej_izby_radcow_prawnych_w_lodzi.pdf uchwala_nr_6_zatwierdzenie_list.pdf zgloszenia_i.pdf zgloszenia_ii.pdf zgloszenia_iii.pdf zgloszenia_iv_pt.pdf zgloszenia_v_sieradz.pdf zgloszenia_vi_sk.pdf uchwala_nr_7_zmiana_terminow_zebran_rejonowych.pdf KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY TERMINÓW ZEBRAŃ REJONOWYCH ORAZ ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO uchwala_nr_8_2020_oirp_w_lodzi-24_kwietnia_2020_roku.pdf uchwala_nr_1510_x_2020_rady_oirp_w_lodzi_z_dnia_11_maja_2020_r.pdf