Wybory 2020

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającymi się w roku 2020 wyborami do organów samorządu OIRP poniżej zamieszczamy następujące dokumenty:

  • Uchwałę nr 3/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 7 lutego 2020 r. zmieniającej terminy zgłaszania kandydatów na delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi XI kadencji,
  • Uchwałę Nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu,
  • Uchwałę Nr 7/2019 Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie dokonania podziału terenu działania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi na Rejony oraz ustalenia liczby delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z poszczególnych Rejonów,
  • Uchwałę Nr 1362/X/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przygotowania wyborów organów i na funkcje XI kadencji,
  • Kartę zgłoszeniową,
  • uchwałę Nr 1510/X/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 1362/X/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przygotowania wyborów organów i na funkcje XI kadencji,
  • uchwałę Nr 9/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia list kandydatów na delegatów na Zgromadzenie OIRP w Łodzi XI kadencji wraz z listami kandydatów,