UWAGA!!! Po 19 maja przedsiębiorca może zostać wykreślony z CEiDG. Sprawdź i uzupełnij swój wpis!!!

Przypomniamy wszystkim Koleżankom i Kolegom Radcom Prawnym, że po 19 maja każdy wpis przedsiębiorcy w CEiDG MUSI zawierać nr PESEL, szczegóły w piśmie poniżej: