Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych - wybrane zagadnienia cywilnoprawne - szkolenie online

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu on-line pt. „Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych - wybrane zagadnienia cywilnoprawne”, które poprowadzi r. pr. dr hab. Michał Wojewoda. Szkolenie odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 r. g.16-19. Szkolenie przewidziano dla nie więcej niż 250 osób. Szkolenie przewidziane jest dla członków OIRP w Łodzi. Poniżej link rejestracyjny 

https://oirp.clickmeeting.pl/r-pr-dr-hab-michal-wojewoda-ustawa-o-przeciwdzialaniu-nadmiernym-opoznieniom-w-transakcjach-/register?_ga=2.218250841.1757983367.1590949627-1760826137.1590119291