Tylna 14 – czasopismo Radców Prawnych w Łodzi
Redakcja Czasopisma
 

Jacek Wawrzynkiewicz - Redaktor Naczelny
Sylwia Pastwa
Łukasz Bonisławski

Kontakt z redakcją: tylna14@oirplodz.pl 
 

Redakcja materiałów nie zamówionych nie zwraca, rezerwuje sobie prawo do skracania, poprawianie oraz uzupełniania otrzymanych tekstów, a także dodawania i zmiany tytułów. Przesłanie tekstu na adres Redakcji oznacza zgodę na ich nieodpłatny druk dez dodatkowej zgody autora.

Zaproszenie do współpracy
 

Zapraszamy do współpracy z naszą redakcją. Wyrażamy nadzieję, że aktywność zarówno radców prawnych jak i aplikantów radcowskich naszego okręgu sprawi, że nasze Czasopismo będzie również miejscem dialogu i wymiany myśli.

 

 

NR 34/2020

 
NR 33/2019

 
NR 32/2019

 
NR 31/2019

 
NR 30/2018

 
NR 29/2018

 
NR 24/2016

 
NR 25/2016

 
NR 21/2016

W numerze m.in.:

Paweł Juliusz Walter “I had a dream.. “

Gabriela Krauze „Rocznica Strajków Studenckich 1981”

Grzegorz Wyszogrodzki, Jacek Wawrzynkiewicz „Niedawno temu we Wrocławiu …”


Link do czasopisma

 

 
Nr 20/2015

W numerze m.in.:

Komunikat Kapituły Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów.

Paweł Goździński „Z biegiem Mrogi”

Jacek Podsiadło „Ocalona przed zniszczeniem”

 

Link do czasopisma

 
Nr 19/2015

W numerze m.in:

Spotkanie ministra sprawiedliwości Borysa Budki z przedstawicielami samorządów radców prawnych i adwokatów w OIRP w Łodzi - opracował Jacek Wawrzynkiewicz


"Co to jest sądowy portal informacyjny i jak z niego korzystać?" – z SSA Wiesławą Kuberska rozmawia Jacek Wawrzynkiewicz


Link do czasopisma

 
Nr 18/2015

W numerze m.in.:

Jacek Wawrzynkiewicz „Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy"

Magdalena Januszewska „Prawnik w promocji”

 

Link do czasopisma

 
Nr 17/2015

W numerze m.in:

Jacek Wawrzynkiewicz " X-lecie Klubu Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi"

Zaproszenia na szkolenia


Link do czasopisma

 
Nr 16/2015

W numerze m.in.:

Magdalena Januszewska „Kasa rejestrująca – czy prawnik może uniknąć jej zakupu?

Paweł Juliusz Walter „Turystyka sądowa”

Paweł Goździński  „Rok na rowerach”

 

Link do czasopisma

 
Nr 15/2014

W numerze m.in.:


Magdalena Januszewska „Pomoc prawna dla ubogich – zanim sprawa trafi do sądu”

Katarzyna Lamperska „Pobiegliśmy, pomogliśmy...”

Jacek Wawrzynkiewicz „NIEBIESKI PARASOL w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi”

 

Link do czasopisma

 
Nr 14/2014

W numerze m.in.:

Grzegorz Wyszogrodzki „Zaproszenie na cykl szkoleń z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego"

Magdalena Śniegula „Los autos americanos”

 

Link do czasopisma

 
Nr 13/2014

W numerze m.in.:

Przemysław Fiuk „Radcy prawni po raz kolejni najlepsi w Łodzi!!!"

Jacek Klimkowski „Ocena okresowa radcy prawnego zatrudnionego w administracji państwowej”

 

Link do czasopisma

 
Nr 12/2013

W numerze m.in.:

Jacek Wawrzynkiewicz „KAMPANIA WIZERUNKOWA „Z RADCĄ PRAWNYM BEZPIECZNIEJ””

Krzysztof Mandziuk „Radcowie, do kina marsz!”

 

Link do czasopisma

 

 
Nr 11/2013

W numerze m.in.:

„WYŁĄCZAĆ  CZY TEŻ NIE WYŁĄCZAĆ?” Marek Woźniak

„NICEA – LOCUS  AMOENUS” Gabriela Krauze

„CZTERY BRZEGI”  Paweł Juliusz Walter

 

Link do czasopisma

 
Nr 10/2013

W numerze m.in.:

„Władze OIRP w Łodzi po wyborach” opracował Jacek Wawrzynkiewicz

Przemysław Fiuk „NASI PIŁKARZE OTARLI SIĘ O MEDAL”

Marcin Tomczyk „Wolsztyn pod parą …”

 

Link do czasopisma

 
Nr 9/2013

W numerze m.in.:

Kryształowe Serce Radcy Prawnego dla radcy prawnego Pawła Goździńskiego

Zaproszenia na szkolenia

Aleksandra Grocholska – Jankowska „ Rozmowa z Sebastianem Rubinem o jego pasji”

 

Link do czasopisma

 
Nr 8/2012

W numerze m.in.:

Grzegorz Wyszogrodzki PRZEWODNIK WYBORCZY 2013

XXX – lecie samorządu radców prawnych – kilka słów podsumowania

Iwona i Dariusz Limiera „Rowerem wśród winnic”

 

Link do czasopisma

 
Nr 7/2012

W numerze m.in.:

Wspomnienia SSN Henryka  Pietrzkowskiego

Rozmowa Grzegorza Wyszogrodzkiego na XXX- lecie samorządu radców prawnych z Dziekan Rady OIRP w Łodzi Czesławą Kołudą

 

Link do czasopisma

 
Nr 6/2012

W numerze m.in.:

PROBLEM? – dyskusja

Grzegorz Wyszogrodzki „ Sylwetka Zygmunta Prośniaka”

Aleksandra Grocholska-Jankowska wywiad z Ewą Czupryną

 

Link do czasopisma

 
Nr 5/2012

W numerze m.in.:

Krzysztof Wójcik „Problem?"

Grzegorz Wyszogrodzki „Przyczynek do historii Tymczasowej  Łódzkiej Okręgowej Izby Radców Prawnych z siedzibą w Łodzi 1982 – 1983”

Gabriela Krauze „In house – czyli kto?”

 

Link do czasopisma

 
Nr 4/2011

W numerze m.in.:

Rozmowa Aleksandry Grocholskiej – Jankowskiej z Markiem Pilcem o pasjach sportowych

Paweł Goździński „„Przełom pod Brzezinami” – listopad 1914 r”

 

Link do czasopisma

 
Nr 3/2011

W numerze m.in.:

Grzegorz Wyszogrodzki „Dzień Radcy Prawnego”

Bronisław Kachnikiewicz „Uprawnienia prokuratora i Policji do żądania od banku informacji, stanowiących tajemnicę bankową”

Mateusz Krauze „Common law: teoria i praktyka, czyli prawnik à la anglaise”

 

Link do czasopisma

 
Nr 2/2011

W numerze m.in.:

Podsumowanie programu „Z młodzieżą o prawie”

Rozmowy Aleksandry Grocholskiej – Jankowskiej
z Ministrem Sprawiedliwości Krzysztofem Kwiatkowskim oraz
z Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych Maciejem Bobrowiczem

 

Link do czasopisma

 
Nr 1/2011

W numerze m.in.:

Grzegorz Wyszogrodzki „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” – łódzcy laureaci nagrody

Dr Małgorzata Wysoczyńska „Ochrona tajemnicy zawodowej radcy prawnego w postępowaniu cywilnym”

Gabriela Krauze, Jacek Wawrzynkiewicz „30 lat minęło – wspomnienia ze strajku studenckiego”

 

Link do czasopisma

 

 

 
Mediacja - czym jest i kto się nią zajmuje

Mediacja to dobrowolne i poufne porozumiewanie się stron (jednej, kilku) w konflikcie, w obecności bezstronnej, neutralnej trzeciej osoby(jednej, kilku).

Kim jest radca prawny i jak może ci pomóc?

Wykonywanie  zawodu  radcy  prawnego  polega  na  pomocy  Państwu  w rozwiązywaniu problemów prawnych poprzez bieżące doradztwo prawne, reprezentowanie przed sądami czy sporządzanie projektów umów i dokumentów.