Tematyka posiedzeń seminarium doktorskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

SEMINARIUM DOKTORSKIE
Tematyka posiedzeń seminarium doktorskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018:

26 października 2017 r. - Dr Anna Rzetelska – Układ częściowy w postępowaniu restrukturyzacyjny 
 16 listopada 2017 r. - Dr Bartosz Kucharski – Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
 14 grudnia 2017 r., godz. 16.00!!! - dr habil. Klara Gellen (Uniwersytet w Szegedzie, Węgry) - The unfair commercial practice in the digital environment - in particular the commercial communications 
 18 stycznia 2018 r. - Dr Wiktor P. Matysiak –  Skarga pauliańska  jako środek ochrony wierzycieli handlowej spółki osobowej
 15 lutego 2018 r. - Dr Jakub Janeta – Powództwo o przyznanie majątku spółki (art. 66 k.s.h.) – de lege lata i de lege ferenda
             Seminaria (z wyjątkiem grudniowego) odbywają się o godz. 18:00 w sali nr 1.17  w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 8/12 (beczka B, I piętro)

Opiekę naukową sprawują:

Prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner
Prof. zw. dr hab. Urszula Promińska
Prof. UŁ dr hab. Aleksander Kappes
Prof. UŁ dr hab. Szymon Byczko