Szósty raport Rządu RP na temat wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Rada Ministrów przyjęła w dniu 9 maja 2018 r. Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2017 r., przedstawiający całokształt działań podejmowanych przez Rząd RP w ciągu roku w przedmiocie wykonywania wyroków strasburskiego Trybunału.

Szczegółowa informacja wraz z raportem dostępna pod adresem: 
https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/europejski_trybunal_praw_czlowieka/aktualnosci/szosty_raport_rzadu_rp_na_temat_wykonywania_wyrokow_europejskiego_trybunalu_praw_czlowieka