Szkolenie wyjazdowe w Hotelu Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront

Uprzejmie informujemy, że w dniach 8-10 czerwca 2018 r.  organizowane jest szkolenie

wyjazdowe  w Hotelu Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront

Gdynia, ul. Jerzego Waszyngtona 19

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: ewa.kawczynska@oirplodz.pl  oraz uiszczenie opłaty najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2018 r.

Odpłatność radcy prawnego za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 600 zł. Kwotę tę prosimy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r.  przelać na rachunek OIRP w Łodzi w

ING Banku Śląskim  numer konta : 13 1050 1461 1000 0022 5916 6649

lub

Banku Pekao S.A. VI O/Łódź numer konta : 42 1240 3031 1111 0000 3426 6485

z dopiskiem szkolenie wyjazdowe w terminie 8-10 czerwca 2018 r.

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność wpłat.

Tematykę szkolenia oraz  szczegółowy harmonogram  podamy w późniejszym terminie.

 

Informujemy, że istnieje możliwość dojazdu na miejsce wynajętym przez Izbę autokarem. Wszystkich zainteresowanych transportem zorganizowanym prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Izby
tel: (42) 673 41 05 wew. 26 najpóźniej do dnia 25 maja 2018 r.  

 

Mając na względzie warunki umowy zawartej z hotelem informujemy, że rezygnacja
z  uczestnictwa w szkoleniu po  dniu 25 maja 2018 r. wiąże się z brakiem  możliwości zwrotu opłaty wniesionej za szkolenie .