Szkolenie wyjazdowe w Hotelu Binkowski w Kielcach

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w dniach 4/5 października 2019 r. organizowane jest szkolenie wyjazdowe w Hotelu Binkowski w Kielcach 25-043 Kielce, ul. W. Szczepaniaka 42. Zapisanie na listę uczestników szkolenia jest dokonywane dopiero po uiszczeniu opłaty i przesłaniu jej potwierdzenia na adres mailowy ewa.kawczynska@oirplodz.pl. Zapis telefoniczny lub jedynie mailowe przesłanie zgłoszenia bez potwierdzenia opłaty nie gwarantuje udziału w szkoleniu. Odpłatność radcy prawnego za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 350 zł. Kwotę tę prosimy przelać na rachunek OIRP w Łodzi w ING Banku Śląskim  numer konta : 13 1050 1461 1000 0022 5916 6649 lub Banku Pekao S.A. VI O/Łódź numer konta : 42 1240 3031 1111 0000 3426 6485 z dopiskiem szkolenie wyjazdowe w terminie 4/5 października 2019 r.  Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność wpłat.

Tematykę szkolenia oraz  szczegółowy harmonogram  podamy w późniejszym terminie.

Informujemy, że istnieje możliwość dojazdu na miejsce wynajętym przez Izbę autokarem. Wszystkich zainteresowanych transportem zorganizowanym prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Izby tel: (42) 673 41 05 wew. 26 najpóźniej do dnia 20 września 2019r. 

Mając na względzie warunki umowy zawartej z hotelem informujemy, że rezygnacja z  uczestnictwa w szkoleniu po  dniu 20 września 2019 r. wiąże się z brakiem  możliwości zwrotu opłaty wniesionej za szkolenie lub obowiązkiem jej poniesienia w sytuacji zapisania się na szkolenie i nie uiszczenia do tego terminu opłaty.