Szkolenie w dniu 26.10.2019 r. SSN Helena Ciepła – Procedura cywilna po nowelizacji

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na wielkość auli wykładowej i ciągłą dostępność miejsc, szkoleniu w dniu 26 października 2019 r. – Sobota g.10.00-16.00, Zasadnicze zmiany przepisów kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019r. (Dz.U.2019, poz.1469) mogą uczestniczyć również osoby spoza OIRP w Łodzi. Odpłatność za szkolenie dla tych osób wynosi 200 zł. Opłatę należy przelać na konto w Banku PeKaO S.A VI O/Łódź numer konta 42 1240 3031 1111 0000 3426 6485. 

Szkolenie odbędzie się w auli A1 Wydziału Filologicznego UŁ, ul. Pomorska 171/173 (dostępny będzie parking /ze względu na zapisaną ilość uczestników nie gwarantujemy możliwości parkowania wszystkich pojazdów/ oraz szatnia). W trakcie szkolenia przewidujemy serwis kawowy.