Szkolenie organizowane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych