„Szkoła bliższa prawu – cykl zajęć o prawie”

     Uprzejmie informujemy, że w tym roku udało się, po raz kolejny zorganizować, pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, akcję pod hasłem „Szkoła bliższa prawu” – cykl zajęć o prawie”, którą rozpoczęliśmy ubiegłorocznymi, pilotażowymi lekcjami prawa w łódzkich gimnazjach. W tym roku ponawiamy tę inicjatywę, w znacznie szerszym zakresie, dołączając także udział szkół podstawowych.

 

      Do tegorocznego programu „Szkoła bliższa prawu – cykl zajęć o prawie” zgłosiło się ponad 60 łódzkich szkół. Lekcje rozpoczną się 8 maja br. i będą trwały przez dwa kolejne tygodnie. Zajęcia poprowadzą radcowie prawni w formie półtoragodzinnych warsztatów, zachęcając młodzież do jak największej aktywności. Zajęcia będą opierały się na dyskusji i rozwiązywaniu praktycznych problemów prawnych dotyczących spraw z życia codziennego. W ramach lekcji prowadzący będą chcieli zainteresować młodzież tematyką wymiaru sprawiedliwości, opowiedzą o swoim i innych zawodach prawniczych, przybliżą młodzieży środowisko sali sądowej, w której radca prawny na co dzień występuje. Uczniowie dowiedzą się, jakie mają prawa jako obywatele, uczniowie, konsumenci. Poznają  zagrożenia, jakie może nieść Internet. Zapoznają się z tematyką odpowiedzialności karnej nieletnich (narkotyki, dopalacze, alkohol, przemoc w szkole, kradzież, podrobienie podpisu). Działaniami w ramach tej akcji próbujemy konsekwentnie pracować nad kształtowaniem kultury i świadomości prawnej u młodzieży. Bo świadomy prawa obywatel, to obywatel, który zna i dostrzega konieczność  poszukiwania właściwych rozwiązań prawnych, z pomocą radcy prawnego. Dla nauczycieli i uczniów takie lekcje mają walor wychowawczy, a dla nas, radców prawnych, są niewątpliwie wyśmienitą okazją dla promocji naszego zawodu.  

 

     W tym roku zainteresowanie szkół jest bardzo duże, dlatego też uprzejmie zachęcamy Koleżanki i Kolegów radców prawnych do wzięcia udziału w akcji. Jeżeli tylko dysponujecie Państwo czasem i macie ochotę przyłączyć się do tegorocznej inicjatywy, prosimy o zgłaszanie się do Izby do Pani Ewy Czupryny, która udostępni pełną informację na ten temat, także materiały do prowadzenia lekcji. Akcja trwa do 19 maja.

       Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc Wszystkim Radcom Prawnym.

 

 

Aleksandra Grocholska – Jankowska  

koordynator do spraw edukacji