Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za okres marzec 2018 - 18 marca 2019.

Zachęcamy do zapoznania.