Sprawozdania OIRP w Łodzi za I rok kadencji

 

Sprawozdanie z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od dnia 18 czerwca 2016 r. do dnia 27 marca 2017 r. oraz wykonania budżetu za 2016 rok wraz z planem pracy na rok 2017/2018.
 

1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2/ bilans sporządzony na dzień 31.12.2016

3/ plan budżetu OIRP na rok 2017

4/ plan przychodów budżetu OIRP na rok 2017
 

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi.

Sprawozdanie z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi.

 

(Załączniki  do pobrania poniżej)