Sporządzanie umów międzynarodowych - seminarium

Zapraszamy do udziału w seminarium dotyczącym umów międzynarodowych - „DRAFTING EFFECTIVE INTERNATIONAL CONTRACTS – Seminar on International Sales, Agency and Distributorship Contracts” organizowanym przez Union Internationale des Avocats we współpracy z Wielkopolską Izbą Adwokacką, Naczelną Radą Adwokacką, Wydziałem Prawa i Administracji UAM oraz ICC Poland. Seminarium odbędzie się w Poznaniu w dniach 17-19 maja 2018 r. i wezmą w nim udział prelegenci z kraju i zagranicy.

Program oraz karta zgłoszeniowa dostępne są poniżej. Zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe także za pośrednictwem strony internetowej www.uianet.org.