Relacja z Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

Na wniosek rady 8 okręgowych izb radców prawnych w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Lublinie, Kielcach, Krakowie, Szczecinie i Wałbrzychu na dzień 10 listopada 2018 roku zwołany został Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Przed rozpoczęciem zjazdu przedstawiciele Prezydium KRRP w imieniu Krajowej Rady Radców Prawnych złożyli wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Z kolei delegaci na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych, zgromadzeni już na sali przez aklamację przyjęli stanowisko dotyczące 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości o następującej treści:

Niepodległość, to wartość którą Polacy cenią nade wszystko.
11 listopada 2018 roku obchodzimy 100. rocznicę jej odzyskania
Z niepodległością nierozerwalnie łączy się słowo wolność.
Wolność, której broniliśmy w 1920 i 1939 roku.
Wolność dzięki której udało się Polakom przetrwać lata komunizmu.
Wolność, która legła u podstaw demokratycznych przemian zapoczątkowanych w 1989 roku.
Dziś w przeddzień 100-lecia odzyskania niepodległości Zjazd Radców Prawnych oddaje hołd tym wszystkim, którzy za wolność Polski walczyli i oddali życie.
Wolność nie jest dana raz na zawsze.
O wolność trzeba walczyć a raz odzyskaną – starannie pielęgnować.
Dziś słowo wolność jest uosobieniem praworządności, demokracji i praw człowieka.
Delegaci na Zjazd wyrażają uznanie dla wszystkich, którzy tej wolności w przeszłości i dziś bronią i o nią walczą.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Zjazdu został poddany pod głosowanie. W wyniku głosoania stwierdzono, że 177 delegatów głosowało przeciwko porządkowi obrad, 105 było, a 7 wstrzymało się od głosu. Wobec zaistniałej sytuacji przewodniczący obradom zakończył Nadzwyczajny Zjazd.