PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI. DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT POLSKICH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH