Projekt stażowy STUDENTS' POWER

Wzorem roku akademickiego 2017/2018, Wydział Prawa i Administracji UŁ organizuje program stażowy dla studentów Wydziału. Aktualny program (Student’s POWER) różni się od poprzedniej edycji między innymi tym, że:

  • jest programem ogólnouniwersyteckim, nie wydziałowym;
  • poza modułem stażowym zawiera również moduł szkoleń i doradztwa zawodowego;
  • przewiduje udział mniejszej liczby studentów;
  • przewiduje krótszy okres odbywania stażu (240h).

W bieżącym roku akademickim w stażach weźmie udział łącznie 54 studentów naszego Wydziału, w tym:

  • 30 studentów kierunku prawo dzienne (4 rok);
  • 13 studentów kierunku administracja II stopnia (1 rok);
  • 11 studentów kierunku administracja I stopnia (2 rok).

Koordynatorami staży są:
- dr Izabela Florczak – prawo;
- dr Katarzyna Kuszewska – administracja II stopnia;
- mgr Karol Mordel – administracja I stopnia.

Podstawowe informacje o projekcie znajdziecie Państwo w załączonej ulotce.

Zgłoszenia udziału w projekcie przyjmowane będą drogą mailową do dnia 15 lutego 2020. Prosimy o przesłanie skanu załączonego formularza.