Projekt Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – wywiad z radcami prawnymi

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na prowadzony obecnie przez Helsińską Fundację Praw Człowieka ważny projekt badający praktyczne wdrożenie prawa UE w zakresie praw procesowych osób zatrzymanych gwarantowanych dyrektywami Parlamentu i Rady w zakresie prawa do informacji, do tłumaczeń pisemnych i ustnych a także dostępu do obrońcy w postępowaniu karnym.  Projekt ten zakłada przeprowadzenie wywiadu przez przedstawiciela Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka m.in. z radcami prawnymi, którzy działali w sprawach osób zatrzymanych po dniu 30 listopada 2016 roku. Radcy Prawni z naszej Izby, którzy chcieliby wesprzeć projekt swoim doświadczeniem zdobytym w ramach udzielania porad lub czynności procesowych z osobami zatrzymanymi i takiego wywiadu udzielić bardzo prosimy o mailowy kontakt poprzez Komisję Praw Człowieka Rady OIRP w Łodzi (komisja.prawczlowieka@oirplodz.pl, DW biuro@kancelaria-kaczynska.pl) lub bezpośrednio na adresy e-mail wskazane w liście skierowanym do Komisji przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, który precyzuje także założenia projektu. LIst zamieszczamy poniżej.

 

Komisja Praw Człowieka Rady OIRP w Łodzi