Prof. Jerzy Bralczyk - Sztuka mówienia - o perswazji i manipulacji językowej

Prof. Jerzy Bralczyk - Sztuka mówienia - o perswazji i manipulacji językowej

czas trwania szkolenia: godz. 9.30 - 14.30          
miejsce szkolenia: Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72                 
Prof. Jerzy Bralczyk - wybitny językoznawca i specjalista w zakresie reklamy, mediów i polityki. Od 1996 roku należy do Rady Języka Polskiego, a od 2003 roku - zasiada w jej prezydium. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komitetu Językoznawstwa PAN i Rady Etyki i Ładu Informacyjnego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Collegium Invisibile.  Jest autorem licznych felietonów pisanych dla miesięcznika "Wiedza i Życie" oraz publikacji książkowych o języku polskim. 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

I.   Część wykładowa: Sztuka mówienia i perswazja językowa

 1. Mówienie, przemawianie, rozmawianie. Świadomość zasad a spontaniczność komunikacji. Podstawowe cechy dobrego mówcy i rozmówcy: umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z odbiorcami; wiarygodność; sprawność językowa.
 2. Różne poziomy kontaktu: czynniki sytuacyjne; mowa ciała; elementy artykulacji i prozodii; czynniki językowe: gramatyka i słownictwo.
 3. Poprawność językowa, zrozumiałość wypowiedzi i jej sugestywność.
 4. Czynniki ułatwiające zapamiętanie wypowiedzi.
 5. Podstawowe zasady warunków skuteczności działań językowych.
 6. Dobór właściwych środków językowych w zależności od sytuacji wypowiedzi - decorum.
 7. Perswazja bezpośrednia i pośrednia. Informacja jako narzędzie perswazji.
 8. Granice uczciwej perswazji.
 9. Manipulacja językowa jako wykorzystywanie przewagi nadawcy nad odbiorcą, jako tworzenie wypowiedzi z ukrytym celem i jako działanie na emocje.

II.  Część warsztatowa: Sztuka mówienia w praktyce - zajęcia z użyciem kamery.  

 

cena szkolenia: 890 zł netto (+23% VAT) 
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony. 

cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych,
 • materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
 • dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
 • serwis kawowowo - kanapkowy, obiad,

Zgłoszenia za pośrednictwem strony https://www.szkolenia-forum.pl/szkolenie,2,0,16,9175,Sztuka-m%C3%B3wienia-i-perswazja-j%C4%99zykowa.htm