PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Szanowni Państwo

Przekazujemy Państwu udostępnioną przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Izby Radców Prawnych  procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Procedura wraz z załącznikami oraz harmonogramem czynności i opisem mechanizmu jej wdrożenia jest dostępna w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Dokument zostaje Państwu udostępniony w celu wykorzystywania przez radców prawnych, spółki, w których radcowie prawni wykonują zawód na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz prawników zagranicznych wpisanych na listy prowadzone przez okręgowe izby radców prawnych. Publikacja jest udostępniana w celu wykorzystywania wyłącznie na Państwa cele wewnętrzne.

O udostępnienie materiałów prosimy się zwracać osobiście do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi na adres e-mail: ewelina.urbanska@oirplodz.pl