Polskie prawo migracyjne i azylowe - szkolenie

Szanowni Państwo,

w imieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, serdecznie zapraszamy na szkolenie dla prawników, pt. „Polskie prawo migracyjne i azylowe”.

Szkolenie będzie dotyczyło przepisów prawa migracyjnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem procedury udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej (statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej), zobowiązania do powrotu, udzielania zgody na pobyt ze względów humanitarnych i umieszczania cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych.

Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy prawników: adwokatów, radców prawnych, aplikantów, prawników pracujących w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych, zainteresowanych tą tematyką. Szkolenie zostanie przeprowadzane z wykorzystaniem aktywnych metod, zakładających dyskusję z uczestnikami oraz dzielenie się praktycznymi doświadczeniami HFPC w zakresie udzielania cudzoziemcom pomocy prawnej.

Termin: 26 czerwca br., godz. 9.00-17.00
Miejsce: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa, ul. Jasna 14/16A
Szkolenie przeprowadzą eksperci HFPC: r.pr. Jacek Białas, Marta Górczyńska i adw. Daniel Witko.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, na które czekamy do 21 czerwca.
Prosimy o rejestrację pod adresem: http://bit.ly/prawomigracyjneiazylowe_zapisy.

Organizatorem szkolenia jest Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce.