Pismo dotyczące zaplanowanych na 20 kwietnia br. w sądach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych zebrań sędziów

Pismo dotyczące zaplanowanych na 20 kwietnia br.  w sądach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych zebrań sędziów