Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Mediacyjna „Prawo & Mediacja”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w Pierwszej Międzynarodowej Konferencję Mediacyjnej „Prawo & Mediacja”, którą organizuje Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Konferencja odbędzie się w dniach 6-8 grudnia 2019 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Konferencja połączona jest z unikalnymi warsztatami z mediacji transformatywnej, które przeprowadzą wybitni praktycy z USA i przyświecają jej dwa cele: udostępnienie szerokiego forum do dyskusji nad najnowszymi technikami, problemami i regulacjami prawnymi dotyczącymi mediacji oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami z dziedziny mediacji z całego świata. Podczas konferencji będziemy mieli okazję wysłuchać przeszło dwadzieścia indywidualnych prezentacji, a naszym priorytetem jest wzbudzenie dyskusji wśród wszystkich Uczestników konferencji. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia Białegostoku i uczestnictwa, w tak ważnym, dla środowiska mediacyjnego wydarzeniu.