Oświadczenie o wyborze sposobu rozwiązywania zadania podczas kolokwium pisemnego z przedmiotu Prawo rodzinne i opiekuńcze

Poniżej zamieszczamy dwa rodzaje oświadczeń o wyborze sposobu rozwiązywania zadania podczas kolokwium pisemnego z przedmiotu Prawo rodzinne i opiekuńcze: w formie odręcznej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Prosimy o niezwłoczne wypełnienie właściwego oświadczenia i dostarczenie go do siedziby OIRP Łódź.