Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Od stwierdzenia nabycia spadku do poświadczenia dziedziczenia”

Informujemy, że w dniu 30 listopada 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Od stwierdzenia nabycia spadku do poświadczenia dziedziczenia”. Współorganizatorami konferencji są: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz Przewodniczący Rady Izby Notarialnej w Łodzi.

Udział w konferencji wymaga zgłoszenia na adres mailowy: Aflorek@wpia.uni.lodz.pl oraz uiszczenia w terminie do dnia 12 listopada 2018 r. opłaty konferencyjnej w kwocie 400 złotych od osoby na rachunek: 42 1240 3028 1111 0010 2943 5358 z dopiskiem  Konferencja Naukowa ”Od stwierdzenia nabycia spadku do poświadczenia dziedziczenia”.

Szczegółowe informacje oraz program konferencji w załącznikach poniżej.

Zapraszamy,