Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

    Uprzejmie informujemy, że Nasza Izba, wzorem roku ubiegłego, podjęła się zorganizowania drugiej już edycji Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjalnych realizowanej przez Centrum Edukacji Prawnej w ramach programu „Szkoła bliższa prawu” w roku szkolnym 2016/2017. Po pierwszym - etapie szkolnym, organizowanym w szkołach, przeprowadziliśmy w Naszej Izbie – 25 kwietnia - drugi - Etap Okręgowy. Komitet Okręgowy w składzie:  radcowie prawni – Katarzyna Mróz, Edyta Kowalska – Pełka, Beata Kuźmicka - przeprowadził egzaminy pisemne oraz ustne, wyłaniając sześciu laureatów, którzy będą reprezentować region łódzki na szczeblu centralnym. Eliminacje trwały cały dzień, wszyscy uczniowie byli przejęci i zaangażowani. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, z przyjemnością obserwowaliśmy, że młodzież dostrzega znaczenie prawa w życiu codziennym i doskonale rozumie, że „nieznajomość prawa szkodzi”. To cieszy, ponieważ wierzymy, że tylko świadomy obywatel będzie widział konieczność przestrzegania prawa, także z pomocą radcy prawnego. Cieszy także fakt, że młodzi ludzie prawidłowo rozróżniają zawody prawnicze. Potrafią bez problemu opowiedzieć o tym, kim jest radca prawny i czym się na co dzień w swojej pracy zajmuje.

    Konkurs wiedzy o prawie to jedno spośród szeregu działań podejmowanych w ramach, konsekwentnie prowadzonej przez naszą Izbę, akcji pod hasłem „Szkoła bliższa prawu”, którą rozpoczęliśmy ubiegłorocznymi, pilotażowymi lekcjami prawa w łódzkich gimnazjach, organizowanymi pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej. W tym roku ponawiamy i tę akcję, w znacznie szerszym zakresie, dołączając także udział szkół podstawowych.

    Gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, a za laureatów trzymamy kciuki. Dziękujemy za pomoc radcom prawnym, którzy zaangażowali się w pomoc i konsultacje ze szkołami.

 

Aleksandra Grocholska – Jankowska

Koordynator ds. edukacji prawa