Ogłoszenie

Ogłoszenie

Informujemy, że Starosta Powiatu Opoczyńskiego w dniu 22 stycznia 2019 r. wystąpił do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z prośbą  o wskazanie radców prawnych do obsługi od dnia 1 lutego 2019 r.  punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego, punkt  funkcjonuje w następujących lokalizacjach, dniach i godzinach:

 

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy, ul. Staszica 5, 26-340 Drzewica,

     - w poniedziałki w godz. 8.00 – 12.00,

    -  we wtorki w godz. 8.00 - 12.00,

      porad prawnych udzielać będą radcowie prawni.

 

- Urząd Gminy w Poświętnem, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne,

  - w środy  w godz. 10.45 – 14.45

     porad prawnych udzielać będą radcowie prawni co drugą środę naprzemiennie z adwokatami.

 

Radców prawnych zainteresowanych świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej we wskazanym punkcie prosimy o składanie deklaracji w biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi przy ulicy Tylnej 14 do dnia 25 stycznia 2019 roku.