Ochrona Praw i Wolności przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka - podsumowanie konferencji i warsztatów oraz fotorelacja

W piątek i sobotę w ubiegłym tygodniu w siedzibie naszej Izby odbyło się duże i interesujące wydarzenie związane z tematyką ochrony praw i wolności przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu zorganizowane z inicjatywy Komisji Praw Człowieka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. W ten sposób chcieliśmy uczcić fakt, że rok 2018 jest rokiem, w którym obchodzimy 25-lecie ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz uznania prawa do skargi indywidualnej i kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka we wszystkich sprawach dotyczących wykładni i stosowania Konwencji.

W piątek 12 października mieliśmy okazję wysłuchać prelekcji znakomitych ekspertów z dziedziny ochrony praw człowieka, skargi i postępowania przed Trybunałem, jego orzecznictwa oraz wykonywania jego wyroków: r.pr. Magdaleny Witkowskiej - Przewodniczącej Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych, r.pr. Justyny Chrzanowskiej - Członkini Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych i długoletniego Zastępcy a następnie Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, r.pr., dr Anny Głogowskiej-Balcerzak, adw. Prof. dr hab. Jacka Skrzydło i adw. Marcina Mrowickiego. Pan Mecenas Mrowicki wystąpił także podczas naszej konferencji jako reprezentant Rzecznika Praw Obywatelskich odczytując również list dr Adama Bodnara.

Konferencja prócz zaakcentowania ważnej rocznicy związanej z wejściem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka do naszego porządku prawnego była także związana z motywem zbliżającego się tegorocznego Europejskiego Dnia Prawnika (25 października):  “DLACZEGO PRAWNICY SĄ WAŻNI: broniąc obrońców praworządności”. Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE w publikacji związanej z tymi obchodami zwraca uwagę, że “Praworządność oraz prawa człowieka tworzą fundament europejskiej demokracji.” Elementarna misja prawników w zapewnieniu ochrony fundamentalnych praw obywateli i praworządności, w zapewnieniu w szczególności prawa do rzetelnego procesu i profesjonalnej pomocy prawnej w sposób oczywisty wiąże się z gwarancjami niezależności wykonywania naszego zawodu. Tę problematykę, także w kontekście projektu Konwencji Rady Europy o zawodzie prawnika oraz w kontekście zaangażowania samorządu radcowkiego  w obronę praw podstawowych i wsparcia zagrożonych obrońców praw człowieka poprzez działalność w międzynarodowych organizacjach prawniczych rozwinęła w swojej prezentacji Pani Mecenas Magdalena Witkowska. Udział w naszej konferencji wzięli radcy prawni, ale także przedstawiciele innych zawodów prawniczych: adwokaci, sędziowie i komornicy.

W sobotę 13 październik odbyły się natomiast bardzo praktyczne i ciekawe warsztaty dotyczące dopuszczalności i warunków formalnych skargi podczas których uczestnicy dyskutowali i pracowali również nad złożonym kazusem w formie moot court z Panią Mecenas Magdaleną Krzyżanowską-Mierzewską  i Panią Mecenas Agatą Bzdyń - ekspertkami z zakresu praw człowieka z bardzo bogatą praktyką  doświadczeniem w pracy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.