Obowiązek-doskonalenia-zawodowego - Opinia OBSiL KRRP

W załączeniu poniżej publikujemy :

Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie „Czy niewywiązywanie się z obowiązku doskonalenia zawodowego określonego uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych, wydaną na podstawie art. 60 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych, stanowi delikt dyscyplinarny?”

Uchwałę NR 85/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 czerwca 2017 r.
Uchwałę NR 59/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r.